Użytkownicy online: 4

Polityka prywatności


 

Ochrona prywatności naszych klientów ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym przedstawiamy Państwu dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Klientach sklepu krysztalgold.pl. Zasady te są ogólnie dostępne na stronie internetowej sklepu.

 Aby mieć możliwość pełnego korzystania z usług naszego serwisu, musisz być w nim zarejestrowany. W procesie rejestracji wymagamy od Ciebie podania danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię, telefon, adres, adres e-mail bądź hasło. W przypadku formularza rejestrowania użytkownika w celu zakupu będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

 Sklep krysztalgold.pl przechowuje Twoje dane na zabezpieczonym serwerze i przetwarza je wyłącznie w celu realizacji Twoich zamówień i dostarczania zamawianego przez Ciebie towaru. Sklep krysztalgold.pl nie udostępnia zebranych danych żadnym firmom ani osobom trzecim w żadnych celach. Pamiętaj, że zakładając konto w naszym serwisie internetowym oraz dokonując za jego pośrednictwem zamówień wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep krysztalgold.pl zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.). Twoje dane osobowe są przetwarzane przez sklep krysztalgold.pl zgodnie z warunkami określonymi w w.w. Ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). 

 Sklep krysztalgold.pl zapewnia Ci stałą możliwość przeglądania oraz poprawiania lub zmieniania Twoich danych osobowych. – w tym celu wystarczy zalogować się do swojego konta w sklepie. Informacje dotyczące naszych Klientów mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym oraz w przypadku niezapłacenia należności należnych dla Sklepu Internetowego krysztalgold.pl podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

 Dbając o bezpieczeństwo Twoich danych oraz wypełniając obowiązek wynikający z Art. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), podajemy do Twojej wiadomości nasze następujące dane: 

 Właścicielem serwisu internetowego krysztalgold.pl jest firma B.B.Weisberg s.c.., specjalizująca się w sprzedaży na polskim rynku produktów oświetlenie kryształowe oraz produkty kryształowe.

 Adres siedziby firmy:
 B.B.Weisberg s.c.
 Celna 1 70-644 Szczecin
	Filia Warszawa
 Bartycka 26/16A/924
 00-716 Warszawa

 Adres elektroniczny serwisu internetowego: www.krysztalgold.pl

 Firma B.B.Weisberg s.c.. jest do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stragard Szczeciński , zarejestrowana pod adresem ul. Kania 61/2 70-120 Chociwel o numerze identyfikacji podatkowej 854-10-01-423 oraz numerze regon 810453631.

 Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.
 
Niezapowiedziane Wiadomości 


 Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej ze Sklepem internetowym krysztalgold.pl. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do sklepu krysztalgold.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje, komentarze osobiste itp.).

 

 
Cookies (Ciasteczka) 

 
Podczas korzystania ze strony sklepu krysztalgold.pl w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki cookies). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania ze sklepu krysztalgold.pl. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu krysztalgold.pl w szczególności funkcji wymagających autoryzacji.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
Użytkownicy sklepu krysztalgold.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Utrata anonimowości następuje w momencie rejestracji lub logowania do konta i zostaje odzyskana w momencie wylogowania z konta.
Cookies są zakładane na komputerze użytkownika i po wyjściu użytkownika ze sklepu krysztalgold.pl przestają być przetwarzane. Przetwarzanie plików cookies odbywa się tylko w czasie obecności użytkownika w sklepie krysztalgold.pl.
Pliki cookies zakładane są w szczególności w celu: 
- uwierzytelnienia użytkownika,
- przyspieszenia obsługi użytkownika przez system sklepu krysztalgold.pl.
- zabezpieczenia sklepu internetowego przed atakami szkodliwego oprogramowania,
- ułatwienia wypełniania formularzy w sklepie krysztalgold.pl.
System sklepu krysztalgold.pl odczytuje i przetwarza tylko pliki cookies skonfigurowane w sklepie. Sklep internetowy nie wykorzystuje cookies założonych na innych stronach internetowych.
Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).